Log in voor uw online

chauffeursregistratie:

Touringcarbedrijven en hun CAO

Een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst die wordt gesloten voor een grote groep werknemers binnen een bepaalde bedrijfstak. De CAO Besloten Busvervoer geldt voor touringcarbedrijven. De overeenkomst is gesloten tussen
1. KNV Busvervoer Nederland;
en
2. FNV en CNV Vakmensen.

 

Geldt de CAO Besloten Busvervoer voor u?

De werkingssfeer van deze CAO vindt u terug in artikel 1 en is als volgt: 
De werkgevers en de werknemers van elke in Nederland gevestigde onderneming, die busvervoer verricht, in de zin van de Wet Personenvervoer (2000).

De CAO is eveneens van toepassing op werkgevers en werknemers van een onderneming die maximaal 25 FTE per jaar verricht binnen het Openbaar Vervoer. 

 

Veel gestelde vragen

Ten aanzien van de toepassing van de CAO voor het besloten busvervoer kunt u op de website van CAO-partijen een overzicht vinden van veel gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Lees verder >>