Touringcarbedrijven en hun CAO

Een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst die wordt gesloten voor een grote groep werknemers binnen een bepaalde bedrijfstak. De CAO Besloten Busvervoer geldt voor touringcarbedrijven. De overeenkomst is voor 2023 en 2024 gesloten tussen
1. KNV Busvervoer Nederland;
en
2. CNV Vakmensen.

 

This CLA is also available in the English language.

 

Geldt de CAO Besloten Busvervoer voor u?

De werkingssfeer van deze CAO vindt u terug in artikel 1 en is als volgt: 
De werkgevers en de werknemers van elke in Nederland gevestigde onderneming, die busvervoer verricht, in de zin van de Wet Personenvervoer (2000).

De CAO is eveneens van toepassing op werkgevers en werknemers van een onderneming die maximaal 25 FTE per jaar verricht binnen het Openbaar Vervoer. 

 

Verder geldt een cao in eerste instantie alleen voor bedrijven die zijn aangesloten bij de werkgeversvereniging Busvervoer Nederland. Door een algemeenverbindendverklaring geldt een cao voor alle bedrijven in een bedrijfstak. Voor de hierbovengenoemde cao is een algemeenverbindendverklaring in aanvraag.

 

Veel gestelde vragen

Ten aanzien van de toepassing van de CAO voor het besloten busvervoer kunt u op de website van CAO-partijen een overzicht vinden van veel gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Lees verder >>