Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Op deze pagina vindt u informatie over de cao voor het besloten busvervoer. Naast nieuws en de cao teksten treft u onder het tabblad Service onder meer loontabellen en urenformulieren aan.

Met ingang van 1-1-2023 worden de chauffeursregistraties gestaakt. De registraties zijn niet langer zinvol. De betreffende informatie kan in voorkomende gevallen ook op andere wijze verkregen worden.

De Afdeling CAO-controle van Stichting FSO heeft jarenlang toezicht gehouden op de naleving van de collectieve arbeidsvoorwaarden in de sector besloten busvervoer. CAO-partijen besloten busvervoer hebben besloten om de controle-activiteiten van Stichting FSO met ingang van 1 oktober 2017 te staken.

Partijen zijn met elkaar in overleg in hoeverre en op welke wijze cao-nalevingactiviteiten in de toekomst eventueel weer zullen worden uitgevoerd.

 

Op dit onderdeel van de website is nog wel allerlei informatie te vinden over de cao besloten busvervoer, zoals de cao-teksten, loontabellen en overzichten van diverse toeslagen.