Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd.

Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. De invoering van het minimumuurloon betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen, bijvoorbeeld 36 of 40 uur per week. In de ‘oude’ regeling waarin er een minimum maandbedrag van toepassing was leidde dit tot verschillende uurlonen. Met de invoering van een wettelijk minimumloon wordt dit anders geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon. Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een kennisdocument over de invoering van het wettelijk minimumuurloon opgesteld.

Voor een deel van de niet-rijdende werknemers in de sector besloten busvervoer heeft de invoering van een minimumuurloon per 1 januari 2024 consequenties. Zij zullen een hoger uurloon uitbetaald moeten krijgen dan momenteel in de cao besloten busvervoer is vastgelegd. Het blijft overigens mogelijk om met een vast maandloon te werken. Wel zal - anders dan nu nog het geval is - rekening moeten worden gehouden met het aantal werkbare dagen in het kalenderjaar. In 2024 bedraagt het aantal werkbare dagen 262. Bijgevolg dient bij het berekenen van een vast maandloon bij een voltijds dienstverband uit te worden gegaan van 262 dagen x 8 uur = 2096 uur. Deze 2096 uur worden gedeeld door 12 (maanden) en de uitkomst daarvan wordt vermenigvuldigd met het wettelijk minimumuurloon om komen tot een maandbedrag. Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon vastgesteld op € 13,27. Dit betekent dat bij een voltijdsdienstverband in 2024 mag worden uitgegaan van een vast maandbedrag van (2096 /12) x € 13,27 = € 2317,83 per maand.

In het hieronder opgenomen overzicht uit de cao besloten busvervoer van de lonen voor niet-rijdend personeel wordt dit zichtbaar gemaakt waar de cao-afspraak wordt vervangen door de regeling van het wettelijk minimumuurloon.


Loontabel per 1-1-2024 niet-rijdend personeel        
aangepast ivm wettelijk minimum uurloon per 1-1-2024        
trede/schaal I II III IV V VI VII VIII
0  WMUL   WMUL   WMUL   € 2.391,50  € 2.512,16  € 2.631,96  € 2.751,04  € 3.112,96
   €       13,27  €       13,27  €       13,27  €       13,80  €       14,49  €       15,18  €       15,87  €       17,96
1  WMUL   WMUL   € 2.348,11  € 2.466,41  € 2.583,08  € 2.703,74  € 2.847,23  € 3.209,14
   €       13,27  €       13,27  €       13,55  €       14,23  €       14,90  €       15,60  €       16,43  €       18,51
2  WMUL   WMUL   € 2.418,30  € 2.537,35  € 2.654,05  € 2.777,05  € 2.945,01  € 3.306,95
   €       13,27  €       13,27  €       13,95  €       14,64  €       15,31  €       16,02  €       16,99  €       19,08
3  WMUL   € 2.368,61  € 2.488,50  € 2.608,33  € 2.728,17  € 2.847,23  € 3.038,84  € 3.403,10
   €       13,27  €       13,67  €       14,36  €       15,05  €       15,74  €       16,43  €       17,53  €       19,63
4  € 2.322,89  € 2.443,52  € 2.557,88  € 2.678,49  € 2.799,92  € 2.919,78  € 3.136,63  € 3.501,70
   €       13,40  €       14,10  €       14,76  €       15,45  €       16,15  €       16,85  €       18,10  €       20,20
5    € 2.512,16  € 2.631,96  € 2.751,04  € 2.870,10  € 2.992,32  € 3.234,39  € 3.597,86
     €       14,49  €       15,18  €       15,87  €       16,56  €       17,26  €       18,66  €       20,76
                 
WMUL regeling wettelijk minimumuurloon van toepassing      
  vast bedrag per maand is toegestaan volgens het kennisdocument van het Ministerie van SZW
  berekening: (aantal arbeidsuren in het kalenderjaar /12)* minimumuurloon    
  Voor 2024 bedraagt het aantal arbeidsuren 262 dagen  x 8 uur = 2096 uur     
  Als wordt uitgegaan van een vast maandbedrag komt dit uit op (2096/12)* € 13,27 = € 2317,83

Terug naar overzicht