Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Duidelijkheid over inschaling chauffeurs per 1-1-2020

Er is - na het verschijnen van de nieuwe voorlichtingsbrochure CAO voor het besloten busvervoer 2023-2024 - enige onduidelijkheid ontstaan over artikel 35 lid 3 van de cao.

 

Er wordt in dit artikel verwezen naar een niet opgenomen bijlage. Dit artikellid heeft betrekking op de aanpassing van de loontabel per 1-1-2020. Op deze datum werd het aantal treden van de loonschaal voor het rijdend personeel aangepast. De eerste drie treden kwamen door deze wijziging te vervallen waardoor het aantal treden in de loonschaal werd verminderd naar 12 (was 15). Om dit goed te regelen werd in de cao 2020-2021 afgesproken dat al het rijdend personeel opnieuw moest worden ingedeeld. De tabel hieronder, inclusief enkele voorbeelden, werd opgenomen in deze cao (zie de schuingedrukte tekst).


Met ingang van 1 januari 2020 zijn de eerste 3 treden van de loontabel van 2019 voor rijdend personeel komen te vervallen. Ten gevolge daarvan dient het rijdend personeel opnieuw te worden ingedeeld. De basis is een lineaire overschaling conform onderstaande tabel:

 

Ervaringsjaren/oude trede tot 1-1-2020

 

 

Trede na 1-1-2020

    0-3 jaar

0

4 jaar

1

5 jaar

2

6 jaar

3

7 jaar

4

8 jaar

5

9 jaar

6

10 jaar

7

11 jaar

8

12 jaar

9

13 jaar

10

14 jaar

11

15 jaar

12

 


Voorbeelden:    

Een rijdend personeelslid dat in 2019 was ingeschaald op 0, 1, 2 of 3 ervaringsjaren gaat per 1 januari 2020 over naar trede 0.

Een rijdend personeelslid dat in 2019 was ingeschaald op 8 ervaringsjaren gaat per 1 januari 2020 over naar trede 5.

Een rijdend personeelslid dat herintreedt en 8 ervaringsjaren heeft wordt na 1 januari 2020 ingeschaald op trede 5.

Opmerking: de jaarlijkse tredeverhogingen dienen uiteraard te worden toegekend, dus ook als deze op 1 januari 2020 vallen.

Voor alle duidelijkheid: deze regeling is niet gewijzigd in de nieuwe cao! Uit de opgenomen voorbeelden blijkt hoe moet worden gehandeld als het aantal ervaringsjaren van een chauffeur eventueel opnieuw berekend moet worden.


Terug naar overzicht