Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Resultaten gezondheids en vitaliteitmeting Sterk aan het stuur begin 2020

 

De sociale fondsen voor de touringcar- en taxibranche – Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer (Stichting FSO) en Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) – hebben in 2020 het programma ‘Sterk aan het Stuur’ gelanceerd onder bedrijven en medewerkers. Naast allerlei gratis activiteiten die medewerkers in de branches gratis kunnen doen bestaat het project uit een arbeidsmarktonderzoek. In het onderzoek zijn zowel werknemers als werknemers bevraagd op onderwerpen die te maken hebben met Duurzame inzetbaarheid/gezondheid en vitaliteit.

>> Download het rapport

 

Het arbeidsmarktonderzoek heeft twee meetmomenten. De eerste meting (0-meting) was begin 2020. De eindmeting (1-meting) volgt aan het eind van het project in 2021. De 0-meting is de basis waartegen de uitkomsten van de eindmeting uiteindelijk afgezet worden. Zo kan gekeken worden of de activiteiten effect hebben gehad. Hieronder wat opvallende uitkomsten uit de 0-meting:

 

 

  • Bijna 65% van de werkenden in de touringcar- en taxibranche is 51 jaar of ouder. 30% is 61 jaar of ouder.
  • Ongeveer de helft van de werkgevers heeft zich naar eigen zeggen het afgelopen jaar actief ingezet voor de gezondheid van medewerkers. Bijvoorbeeld door het stimuleren van meer bewegen en gezondere eetgewoonten. Een behoorlijk groot deel van de werkgevers – 40%- ondervond op dit vlak wel moeilijkheden. Medewerkers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid en werkgevers vinden dit een lastig spanningsveld. Maar ….   ‘Slechts’ 15% van de medewerkers – die zelf al stappen op dit terrein ondernam – voelde zich hierbij gestimuleerd door werkgevers.
  • De meeste medewerkers geven aan hun werk goed te kunnen combineren met de situatie thuis. Voor medewerkers in de taxibranche en bij de combinatiebedrijven ligt dit aandeel op zo’n 80%. Onder de touringcarmedewerkers ligt dit percentage lager. Naast roostering en planning zijn onregelmatige werktijden en seizoensdrukte de oorzaak hiervan.
  • Het overgrote deel van de medewerkers – circa 80% – ervaart invloed op hun roosters en werktijden. Wel blijken roosters geregeld op het laatst nog te kunnen wijzigen.
  • Loopbaan en ontwikkeling kan via gesprekken tussen werkgever en werknemer bevorderd worden. Daarom is ook onderzocht in hoeverre deze dialogen plaatsvinden in de praktijk. Van de werkgevers voert 70% dergelijke gesprekken, tegenover zo’n 60% van de medewerkers.  Medewerkers zijn (zeer) positief over de gevoerde gesprekken met hun werkgevers. Zij drukten dit uit met gemiddelde cijfers van 7,2 (touringcar), 8,1 (taxi) en 8,4 (combinatiebedrijven).
  • Aanwijzingen voor financieel moeilijk rondkomen bestaan uit loonbeslagen en extra bijbanen onder medewerkers. Beide aspecten zijn helaas duidelijk terug gezien. Ruim 4 op de 10 werkgevers had het afgelopen jaar met loonbeslagen te maken. Daarnaast zijn bijbanen geen uitzondering onder medewerkers.

 

 

De effecten van de coronacrisis zijn niet nog niet meegenomen in de 0-meting omdat werkgevers en werknemers voor maart 2020 bevraagd zijn.

 

  


Terug naar overzicht