Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

1 juli 2018, was hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben rondom de nieuwe Arbowet!

Wat is er veranderd?

Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet op een aantal punten gewijzigd. Het doel van de wijzigingen is om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij arbodienstverlening. Bedrijfsartsen krijgen meer mogelijkheden voor preventieve advisering. De preventiemedewerker krijgt een sterkere positie en de medezeggenschap krijgt meer invloed op het arbobeleid. Ook het boetebeleid wijzigt. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving.

 

Basiscontract met arbodienstverlener

Werkgevers moeten met een arbodienstverlener een ‘basiscontract arbodienstverlening’ afsluiten.

In het basiscontract moeten 11 minimumeisen zijn opgenomen over hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan de arbozorg. Naast de al bestaande wettelijke verplichtingen wordt dit aangevuld met de nieuwe rechten en plichten die al zijn ingegaan per 1 juli 2017. Er gold nog een overgangstermijn tot 1 juli 2018 voor bestaande contracten met arbodienstverleners.

 

Handhaving

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de Arboregelgeving. Werkgevers die geen contract hebben met de bedrijfsarts of arbodienst kunnen flinke een boete krijgen.

 

Hoe weet ik dat ik voldoe aan de Arbowet?

Met de zelfinspectie ‘Arbo op orde!’ van Inspectie SZW kun je als werkgever eenvoudig zelf controleren of je alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf kent en kun je de juiste maatregelen nemen.Terug naar overzicht