Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

De FSO-premie voor 2017 bedraagt tot 1 oktober 2017 - evenals in 2016 - 1,00%. Hiervan mag 0,35% worden ingehouden op het loon van de werknemer.
 

De collectieve arbeidsovereenkomst Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer is algemeen verbindend verklaard tot en met 10 oktober 2017. Daarom brengen wij vooralsnog alleen de premie in rekening tot en met 30 september 2017.


De premieverplichting na 1 oktober 2017 is op dit moment nog niet duidelijk. De besluitvorming met betrekking tot de FSO-premie ligt bij CAO-partijen besloten busvervoer. De eventueel af te dragen premie over de maanden oktober tot en met december 2017 zal te zijner tijd worden aangepast aan de op dat moment geldende situatie.

 


Terug naar overzicht