Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Log in voor uw online

chauffeursregistratie:

Klachten over de naleving van de CAO voor het besloten busvervoer kunnen door iedere werkgever, werknemer, werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie bij de Stichting FSO worden ingediend.

FSO neemt alleen klachten in behandeling die op haar werkterrein liggen, de kernbepalingen van de CAO betreffen en van recente datum zijn. Dient u een andersoortige klacht in, dan wordt u doorverwezen naar een andere instantie of ontvangt u een gemotiveerde afwijzing. De klachtenregeling is nadrukkelijk geen alternatief voor individuele belangenbehartiging, hiervoor dient u uw vakbond, een advocaat of een bureau voor rechtshulp te benaderen.

 

Voor het indienen van een klacht dient een klachtenformulier te worden ingevuld en aan de Stichting FSO te worden toegezonden. Voor het onderzoek naar de klacht is het van belang dat u het formulier zo volledig mogelijk invult. Bewijsmiddelen kunnen eventueel met het klachtenformulier worden meegezonden. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en de anonimiteit daarvan wordt gewaarborgd. Binnen vijftien werkdagen na de ontvangst van de klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt aangegeven onder welk nummer uw klacht geregistreerd is. Tevens wordt u bericht welke actie de Stichting FSO naar aanleiding van uw klacht onderneemt of heeft ondernomen. Als het nodig is, stelt de Stichting FSO een onderzoek in. Worden hierin overtredingen geconstateerd, dan kan de Stichting FSO daar tegen optreden.

 

De officiële tekst van het klachtenreglement uit de CAO voor het besloten busvervoer kunt u hier terugvinden.